Poďakovanie

Poďakovanie

Chceme Vám vyjadriť úprimnú vďaku za Vašu dôveru a doterajšiu spoluprácu,.

Vážení ZÁKAZNÍCI

Asi to bude znieť ako klišé, no chceme sa Vám úprimne poďakovať, za doterajšiu spoluprácu, prejavenú dôveru a za rozhodnutie spolupracovať s nami.

Je to pre nás česť a záväzok zároveň.
Najmä vďaka Vám môžeme prinášať informácie o Vašich službách na 40-ich internetových stránkach.
Prajeme Vám mnoho inšpiratívnych myšlienok, múdrych rozhodnutí a najmä veľa spokojných zákazníkov.

s úctou Radoslav Hruška

 • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
 • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
 • IČO: 47387874
 • DIČ: 2023849080
 • Účet: 2943010051/1100
 • Klokoč 1, 962 25
 • info@kvalitnesluzby.sk
 • +421 918 698 248

 • Okr. súd Banská Bystrica,
  odd. Sro, vl. č. 24823/S